Skip to main content

Full text of "Norrlandsresan: Diktcykel"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It nas survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filés We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these filés for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at jhttp : //books . qooqle . com/ 
Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibliotekens hyllor innan Google omsorgsfullt skannade in 
den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet. 

Den har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok 
som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte 
varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap 
som många gånger är svårt att upptäcka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken finns med i filen. Det är en påminnelse om bokens 
långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer för användning 

Google är stolt över att digitalisera böcker som har blivit allmän egendom i samarbete med bibliotek och göra dem tillgängliga för 
alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi 
ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har 
bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. 

Vi ber dig även att: 

• Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke 

Vi har tagit fram Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, och vi vill att du använder dessa filer för 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avstå från automatiska frågor 

Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, text igenkänning eller andra 
områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är 
allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. 

• Bibehålla upphovsmärket 

Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa 
dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den. 

• Håll dig på rätt sida om lagen 

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är lagligt. Förutsätt inte att en bok har 
blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett 
särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker 
upp i Google boksökning. Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt. 

Om Google boksökning 

Googles mål är att ordna världens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att 
upptäcka världens böcker och författare och förläggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben på följande länk http : //books . google . com/ 5can 

WIDENER HN TDUL 4 Sox> yy-sjsj. 86~ & $ $ & & & & $ & & & 8 (SS & & & & & & & & 

} Harvard College g 
I Library S 

® FROM THE FUND IN HEMORT OF & 

$ Henry Wadsworth Longf ellow * 

g BEQUEATHED BT BIS DAUGHTER £ 

$ Alice M. Longfellow § 

tit MDCGGCXXIX A w9w0v®0v®v9v®o (sJisJwÄÄÄÄw 
i 


,4 ANDERS ÖSTERLING NORRLANDSRESAN NORRLANDSRESAN DIKTCYKEL AF ANDERS ÖSTERLING 
STOCKHOLM 
Albert Bonniers förlag 5ccvn ]ft], i. fS HARVARD COUFfiE LIBRARY 
LONGFEOJOWFUNO STOCKHOLM 

ALB. BONNIERS BOKTRYCKERI 1908 

Printed in Sweden Till Verner von Heidenstam. När jag som skåning norrut mig förfogar 
att sent omsider se mitt eget land, 
är det mig lägligt, skald af svenska skogar, 
att jag på Naddö trycker först din hand. Till heders kom mitt land i dina sånger, 
ditt hjärta bar dess allvarsamma brus, 
och ofta utomlands jag såg med ånger, 
tack vare dig, mot hemmets himmelljus. Hvar ville jag på vågen hellre stanna, 
en glad, fast fåmält gäst, än i ditt hem — ? 
få blifva snart de mån, en granntyckt panna 
ids buga för, men du är en af dem. Här ståtar kaprifoliegrönt bland träden 
ditt slott med dess besjungna tjänstefolk, 
här tälja stenarna, här susar säden 
den ålderdom, för hvilken du blef tolk. Det verk du byggt i år af jättemöda, 

bär denna bygds konungsliga behag 

med höga minnen, som bland gräs och gröda 

beglänsta stå af Sveriges sommardag. Jag skymtar ån mot Östergötlands slätter 
med skumma satar, resta mil för mil, 
och gyllne moln längs solskensfärgad Vätter 
den bruna skuggan af din bronsprofil. Förnäma vålnad af det glömda stora, 
din raka ro är mig en lust, en tröst, 
och sent skall jag ditt färdespråk förlora, 
de blida orden af din sträfva röst. Mitt land! Jag längtar ärligt till din hvila 
från vilsna ungdomsfärders sus och dus — 
stig, svenska skönhet, blåna hundramila 
och släpp mig in för alltid i ditt ljus! Indalsålfven. Den breda älfven 
mot hafvet glider 
med gröna speglar 
af solskensångar, 
och timret flyter 
försiktigt sakta 
i linjer spända 
som gyllne strängar. Den smala älfven 
mot hafvet rusar 
med skum och skymning 
i namnlös brådska, hör, timret dunkar 
mot ångbåtsskrofvet, 
och bergen eka 
af vattenåska. Och blid och krigisk 
i nyckfull växling 
bär ålfven framåt 
sitt trolska sköte, 
en ljuslett älfva, 
ett mörkt vidunder, 
den skälfver rolöst 
mot hafvets möte. Det Medelpad, som 
i rökigt solsken 
till sena kvällen 
förbi mig tågar, 
har kantat ålfven 
med idogt bråte 
af timmerrännor 
och vattensågar. 10 

Men den som lyhörd 
på ålfven färdas 
skall kanske stundtals 
en klagan höra, 
ån tåligt sorgsen, 
än bittert harmsen, 
den fyller hvarje 
benäget öra. Då höres ålfven, 
den svenska ålfven, 
beklaga skogen, 
den svenska skogen, 
ty dömd att bära 
dess lik på ryggen 
blir den i döden 
sin broder trogen. Den blåa böljan, 
den gula stocken, 
de synas följas 
i fest och gamman, 11 

men det är bara 
ett sista famntag, 
en sista sång, som 
de sjunga samman. Härnösand. Det ligger trädgårdsgrönt på gråa stränder 
kring kyrkans enkla resning, Härnösand, 
och hälsad strax af lä och solskensgränder 
går jag från Bottenhafvets blåst i land. Här finns en kyrkogård, där björkar susa 
för dem, som sofva under norrländsk jord 
bland dessa grafvar stå de lika ljusa, 
de milda träden af vår stränga nord. 13 Cypress och tårpil bruka eljest vakta 

en sådan ort, men här är hvitgrön björk, 

och visst må lifvet ljusa löf betrakta, 

när vintern år en dödssömn sjålf så mörk. Bland alla andra biskopar från staden, 
som körts vid klocksång genom lönnallén, 
han ligger här, helt obemärkt i raden, 
serafers skald, Frans Mikael Franzén. En andåns man med gratien i blodet 
bör han ha huttrat i ett arktiskt stift 
och promenerat, följd af tålamodet, 
sin skymningsväg till lampans ämbetsskrift. När lappar skälldes utanför i frosten, 
han paradisets gyllne frid beskref, 
men kom i snön med muntra bjällror posten, 
log han i hopp om sitt Tegnérska bref. 14 Kalenderns blad bör han som ingen annan 
ha räknat fram mot ljus Johannes-tid, 
ty solen, solen är för skaldepannan 
som moderns bröst, att trygga sig invid. Försynt och blek i sina svarta kläder 
han skred, en vänlig skugga, öfverallt, 
och luften sken i denna stad af bräder 
af hoppets psalmer, medan isen smalt. Nu för mitt öra dina rytmer blandas 
med dessa björkars sommarfina sus, 
en psalmodi, din dikt i luften andas, 
du ljusa hjärta, hemvändt i ditt ljus I Norrlandsflicka. Som undersamma 
fjällsjöar ljusna 
ögonen dina, 
blå och frusna, 
ljusna för den blott, 
som får din hand, 
den ende, som ser dig 
vacker ibland. Vinden följer dig, 
hvart du drager, 
och barriga vidders 
trolska dager, 16 din tysta längtan 
är glad i sång, 
och låtar gnolar du 
dagen lång. Du ger till minne 
en lock, som kräfver 
att bo i en enkel 
dosa af n af ver, 
ty trät från skogen 
är det arkiv, 
som doftar bäst om 
ditt bästa lif. Ångermanland. Små röda stugor på branta nipor 
i skyhögt enrum med härdig fur 
och vattenhimlar, där svarta snipor 
ros hemåt sträfsamt från fisketur, 
så ser jag vidden, den allvarsamma, 
och hör dess stämma i kvällen stamma 
med brutna rop af en vallarlur. Hvem vill ej älska, hvem vill ej vörda 
de höga åsarnas mörkblå ro, 
där under skogarnas sträfva börda 
de hjortrondoftande sagor gro — 
mitt tysta land har så godt af suset 
från norr till söder, ty långt är huset 
och föga lydt, där vi svenskar bo. 18 

Så rulla söderpå, skogars stämma, 
och sagan med dig på vägen tag, 
hvarhelst du talar, är svensken hemma, 
och du år psalm för vår söckendag — 
som nu du växer, fast ljuset lider, 
sväll högst i ödet, till sena tider 
vårt samvetsuppbåd, vår sjungna lag! På expressen. Så bär nu sommarresan 
allt högre uppåt landet, 
och milen flyga undan 
med vattensorl och löfsus, 
tills tåget håller stilla 
i ödemarkens tystnad. 
Små linhårstöser niga 
vid dessa små stationer 
och likna nästan själfva 
i sin förkrympta fägring 
de blå förgätmigejer, 
som de förläget krama. 
Och hvirflande visioner 
af dimomflutna myrar, 
där ängsull står och hvitnar 
mot rosenbleka skyhaf, 20 

förljufva skymningsdrömmen 
i dammiga kupéer. 
Ja, den som dock hör hemma 
i detta vilda fjärran, 
han famnas utan ångest 
af denna bleka saga, 
förskonad och befriad 
från hemlöshetens vemod. 
Här blir det nu att färdas 
högtidligt som till mässa, 
här börjar det, här blundar 
i genomskinlig dvala 
det tysta, tysta Lappland, 
det stora, stora Lappland. Kimnavaara, Det reser sig mörkt som till fiende värn, 
ett aldrig förmultnande hjärta af järn, 
och snöfjällens tornade fjärrland besvara 
det verksamma bruset af Kirunavaara. Och stores nu luftens jungfruliga dröm 
af tippvagn på tippvagn, en rullande ström, 
så blir det en saga, som jorden berättar, 
om människors fortsatta tvekamp med jättar. 2* 

Se flaggornas dukar, som droppar af blod 

på fjällvindens blånande, snöfriska flod, 

det stundar till sprängning, det ringlar och 

ranglar 
af grufborr, som spela på gälla trianglar! Hör sprängningens dån öfver morgontyst trakt, 

ett vaknande hjärtas okufliga takt, 

en viljas evärdliga mummel i solen 

om storhet och ära för landet vid polen 1 Fast son af en ätt, som gått lugnt bak sin harf, 
jag vördar det svärdsblå, det gnistrande arf, 
som manar mig här i den äskande malmen 
med minnen, som drogo till storms under psalmen. Hvem suckar: Förgäfves! — hvem hviskar: 

Förbi! 
ställd midt i en hvirfvel af slik industri? 
Här läses den in i de döfvaste döfva, 
den åldriga läxan, att järn vi behöfva. 23 O, somrarna gå kring värt ensamma land 
med skiftande väder, men hjärna och hand 
de sia, de famla, de hoppas, de glänta 
på somrarnas sommar, som svenskarna vänta! Lapplands blommor. Ack, äfven här har du sått blommor, Flora — 

till dessa höglandsstråk af hvitt och blått, 

dit späda fötter sällan sig förlora, 

har sent i maj din vackra vandring nått. 

Och når du såg, att du förslösat redan 

på vägen uppåt Sverige dina frön, 

brast du i gråt, och denna gråt blef sedan 

till blommor, når den droppade i snön. 

Har rått jag gissat? Svara, Isranunkel 

och Dryas, lefva ni ej båda kvar 

som stjårnig snö på markens mossgrå dunkel 

för hennes skull, som eder gråtit har? 

Och ni, små väsen af azur på tundran, 

Lappljung och Stålört, sprungo säkert fram 

ur hennes ögons tårade förundran, 

som glänste blygt mot fjällens fjärrblå kam. 25 

Hur föddes då de gula? Hör du, Bräcka, 

var snäll och fråga första Fjällviol, 

hur det kan vara, att ni båda väcka 

en dröm om flickhår, vajande i sol? 

Blef Flora glad, når hon såg undren spira, 

såg sina tårar blomma öfverallt, 

Andromeda, då gömmer du den skira 

flickkindens rodnad, hvari gråten smalt . . . 

Sist, Alpros du, klenod af rödt och lila, 

ett märke är af hennes frusna tår, 

som gått på skarpa jöklar utan hvila — 

hur kysk mot luftens smekningar du stårl 

Hvad Flora, klättrerskan i fjällens höga 

och stränga rike, själf en blomlik syn, 

måst glädja fjällsjöns skygga enslingsöga, 

när hon trädt fram ur guldbrunt dvärgbjörksbryn 1 

Så glömde Floras minnesgoda bjärta 

ej ens det fjärrbelägna Lapplands jord, 

och än i dag för mången rådvill smärta 

är dessa blommors tystnad mer än ord. 

En trött och härjad människa betrakte 

den sena blomning, som bland sten och ris 

om sommaren bestiger Kaisepakte 

mot snöns och solens ljusa paradis! Midnattssolen. Det skiner förunderligt blekt 
från bottnen af natthimlens sjö, 
ty solen, som dagslång har lekt, 
nänns icke med aftonen dö. 
En sjunken och spökande skatt 
i afståndets blekgröna dis, 
beskådar den myrarnas natt 
och tinnarnas rodnande is. Och under den liknar vår jord 
en vidsträckt och underlig graf, 
och andetyst renarnas hjord 
går fram öfver mossa och laf. 27 Hvar sömnigt idislande ren 
i dimmiga djurögon bär 
en spegling af natthimlens sken 
i stumt och oskäligt begär. Sä lefver nu allt i en skygg 
uppständelses half blinda rus 
med moln af förmörkande mygg 
och moln af skarlakansrödt ljus. 
Det är mig, som kunde jag gä 
högt upp i den fjärrhvita pol, 
där drömmaren isad skall fä 
i döden sin krona af sol. Se nattens beslöjade dag 
pä tufvornas daggdäfna frid, 
det böljar i saktaste slag 
af sommar, förgängelseblid. Det böljar till sömnlösa bröst 
den fattiga sol, som förslår 
att lysa med minnenas tröst 
ett mörknande mödornas år. Vattenfallets ande lockar 
på böljorna. Men så kom då, försiktiga böljehår, kom 

till mitt skummande hjärta och se dig ej om! 

Hvad är lek vid en strand, hvad år glam på 

ett grund 
mot den svindlande famningens hvita sekund! Det är dig jag vill äga, spring ut i min fest, 
ty jag älskar blott det, som jag väntar härnäst! Men hvem glömde, när sist hon försjönk i sitt haf, 
den förfärliga kyss, som den flyktige gaf! 30 

Fast du rädes min locksång i rytande horn, 
skall du själf ropa värst från kristalliska torn! 

Du har hört min befallning, och lyda du skall, 
för att stegra dig högst i ditt brantaste fall! 

Är du ismängd och grå eller solmängd och blå, 
skall till h vitaste hvithet du piskas ändå! 

Du skall dansas till fradgor i bröllopets brus, 
du skall trasas till skönhet af frusande ljus! 

Och som dropp-alfer, ångande hvita i hyn, 
springa jublande barn af vår kärlek mot skyn! 

Hell förvandlingens lif och beseglingens prakt, 
hell den härliga dröm, som bebor mina schakt! Lapparna. 

Kungar af kåtan, 

fågelfria, 

vilsna i tiden och hemma i gåtan, 

lapparna lefva i myrarnas ljus, 

rödja ej jord och bygga ej hus, 

valla och vandra, sejda och sia 

ut mot den eviga norrskenskvällens 

ljungande blånad — till hvila på fjällens 

yttersta hall, där i blodade hudar 

fädernas gudar 

mumla sin ursång med stämmor af sten. 

Prostarna hvitna på bete och viste, 
snart skall de härjade stammarnas siste 
släcka sin pipa och dö hos sin ren. Ngbgggarlgcka Dagen är uppe om natten, 
och sommarens plötsliga prakt 
hoppar i laxrika vatten 
och hetsar i rymden till jakt. Lyssna till slänternas dofva 
och ensamhetssusande fors, 
fågelfri vaka och sofva 
på bäddar af ene och pors . 33 Titta på kåtornas raka 

och soligt förklarade rök, 

nöjd under vandringen smaka 

på kållans och bårmarkens kök . . , Syssla i värme och väta 
med redskapens redliga ans, 
sorglös af timmarna fläta 
en fågnesamt doftande krans . . . Ingen må garna förtycka 
en man att från morgon till kväll 
drömma om nybyggarlycka 
i skenet af skyröda fjäll. Riksgränsen. Det yttersta, det sista Sveriges gränser 
gå upp i resningen af öde fjäll, 
och midt i solskensblida juli glänser 
snön utmed banan, hvit och segersäll. En dufven örn på oerhörda vingar 
styr öfver vidden till sitt lafgrå bo, 
den stora resan som ett dräpa klingar 
in i min själ och kommer där till ro. 55 Fast fjärran forsar oaflåtligt spilla 
ett trådlikt silfverskum, ett ymnigt stril, 
är Torneträsk förtrolladt stumt och stilla, 
en hvitblå vattentystnad, mil för mil. En smula gröngräs, hus med röda knutar, 
en tullstation . . . och muntra svenska ord, 
förklingande i morgonluft: så slutar 
det land jag genomrest, min fosterjord. Hur högt, hur nordligt — och dock alltjämt 

Sverige, 
hur långt från zonen, där min hemslätt är: — 
en annan skåning mera vist sig varje 
mot häpnaden, som väntar honom här! Så såg jag landet, såg det vecktals tåga 
med skogar, myrar, fjäll och vattendrag, 
allt var som svaret på en hemlös fråga, 
som leendet på ungdomsbrudens drag. 36 Hvar väg var här en hemväg till det egna, 
och det var fest att färdas dem som ung, 
då hjärtat somras och dess blygt förtegna, 
yrvakna kärlek jublar sitt: Besjung! Mitt land var vackert, och dess färg förblifver, 
när dessa vers och vyer blekas ut, 
det är den tröst, hvari jag ödmjuk skrifver 
farväl och punkt, där Sverige tager slut. INNEHÅLL. 

Till Verner von Heidenstam 5 

Indalsälfven 8 

Härnösand 12 

Norrlandsflicka 16 

Ångermanland 17 

På expressen 19 

Eirunavaara 21 

Lapplands blommor 24 

Midnattssolen 26 

Vattenfallets ande lockar på böljorna 29 

Lapparna 31 

Nybyggarlycka 32 

Riksgränsen 34 
I